Infrastruktura sieciowa w chmurze AWS

Celem prezentacji jest przedstawienie sposobu tworzenia i zarządzania infrastrukturą sieciową w chmurze (AWS). Podczas prezentacji użytkownicy dowiedzą się z jakich komponentów składa się infrastruktura w chmurze, zapoznają się z tematyką VPC (Virtual Private Cloud), Security Group, Direct Connect, Avaibility Zone, Route53, Regions. Dodatkowo dowiedzą się jak należy projektować systemy aby były określane jako HA oraz w jaki sposób można tworzyć rozwiązania hybrydowe i połączyć chmurę z istniejącą infrastrukturą on-premise. Dodatkowo słuchacze zapoznają się ze sposobem zarządzania infrastrukturą sieciową jak kodem (tzw. IaC - Infrastructure as Code) – co pozwala w szybki sposób tworzyć i zarządzać całością infrastruktury sieciowej w chmurze.

Prelegent