MONTE CARLO
MONZA
SILVERSTONE
LA MANS
08:30
Rejestracja
10:00
Ceremonia otwarcia
12:00
Przerwa kawowa
13:00
Lunch
15:20
Przerwa kawowa
16:40
Przerwa kawowa
18:10
Prezentacja KIKE: IZBA GOSPODARCZA - pomost pomiędzy biznesem a polityką- Radosław Kojdecki
20:30
Impreza Wieczorna

* Uwaga: Agenda może ulec zmianie.

- Studium przypadku
- Edukacja/Nauka
- Mali/średni dostawcy
- Dostawcy usług
- Bezpieczeństwo
- Centrum danych
- Operatorzy ogólnokrajowi
- loT
- SDN
- Transmisja
- Regulacje prawne