Sieci nakładkowe w Data Center - uproszczenie, czy utrudnienie?

Rozważanie na temat tego, czy sieci nakładkowe (ang. overlay) upraszczają, czy komplikują architekturę Data Center.

Speaker