Jakie zmiany zaszły na rynku na przestrzeni ostatnich 25 lat w IT security?

TBD

Speaker