Zastosowanie 802.1x w sieciach kampusowych - nowe podejście do segmentacji.

Na prezentacji zostanie omówiona technologia 802.1x, zostaną przedstawione praktyczne przykłady uwierzytelniania stacji oraz telefonów. Rozszerzeniem wykładu będzie omówienie rozwiązania bazującego na ID użytkownika/grupy, które ma za zadanie zunifikowanie polityk bezpieczeństwa w całej sieci kampusowej, ułatwienie implementacji oraz zwiększenie bezpieczeństwa.

Speaker