Ericsson HDS 8000 Server platform based on Intel’s RSD – zmierzch klasycznych architektur serwerowych

Prelegenci przedstawią w skrócie charakterystykę rozwiązania serwerowego HDS 8000 firmy ERICSSON, opartego o architekturę Rack Scale Design (RSD).


Poruszone zostaną zagadnienia związanie z przewagami takiego rozwiązania (zarówno od strony technicznej jak i użytkowej) nad dotychczas dostępnymi, i korzyściami które są tego efektem.


W wystąpieniu zaadresowana zostanie także kwestia optymalizacji wykorzystania zasobów serwerowych związanych z różną charakterystyką posadowionych na nich aplikacji i co ważne – także dynamicznego reagowania na takie potrzeby przez omawiane rozwiązanie HDS 8000.

Speaker