Regulacje RIPE które przekładają sie na realia i potrzeby firm telekomunikacyjnch w Polsce

 Krótkie omówienie ostatnich regulacji RIPE które odnoszą sie do pozyskiwania nowych adresów IPv4 jako LIR oraz handlu adresacją IPv4.

Speaker