Piotr Strzyżewski
Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej

Kierownik zespołu w Centrum Komputerowym Politechniki Śląskiej. Posiada
20-letnie doświadczenie w ro bieniu rzeczy niemożliwych na pograniczu
sieci i systemów komputerowych. Pasjonat bezpieczeństwa. Od kilkunastu
lat zaangażowany w prace społeczności RIPE, w której współpracował w
ramach prac kilku zespołów roboczych, a od 2014 jest
współprzewodniczącym grupy roboczej DB-WG.